فرودگاه های هندوستان

فرودگاه بین المللی بنگلور
نام شهر: بنگلور
Chhatrapati شیواجی بین المللی
نام شهر: مومبای (بمبئی) 
Netaji Subhas چاندرا بوز فرودگاه بین المللی
نام شهر: کلکته