تور ترکیبی هند ویژه آبان 96

3 شب دهلی +2 شب آگرا + 2 شب جیپور

اعتبار تور :آبان 96

ساعت رفت و برگشت : 05:30 - 12:30

خط هوایی : ماهان ایر

قیمت تور از :2.575.000 تومان